Naszym celem jest wspieranie klientów w osiąganiu sukcesów zawodowych i osobistych.
Wiemy, że kluczem do tego są zmotywowani, kompetentni i dobrze rozwinięci pracownicy. Nasze warsztaty i szkolenia skupiają się na praktycznych aspektach, przez co uczestnicy wiedzą, jak wykorzystać zdobytą wiedze w środowisku pracy. Zwiększają zaangażowanie pracowników, poprawiają jakość pracy i wzrost satysfakcji klienta, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe organizacji.

Doświadczony trener biznesu, szkoleniowiec i pedagog.


Cechą charakterystyczną Pauliny jest szerokie doświadczenie w różnych dziedzinach. Jako trener i szkoleniowiec łączy dziedziny i przekazuję wiedzę pracownikom różnych przedsiębiorstw i instytucji. Posiada umiejętności pozwalające skutecznie identyfikować i rozwiązywać problemy występujące w przedsiębiorstwach. Jako trener szkoleń z zakresu uniwersalnych kompetencji menadżerskich: motywowania i rozwoju pracowników, delegowania zadań i uprawnień, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji, określania celów i priorytetów. Posiada różnorodne doświadczenie zawodowe. Pracowała m.in. jako kontroler jakości oraz kierownik działu jako pełnomocnik ds. jakości i funduszy unijnych. Ponadto prowadzi szkolenia dla pracowników biurowych i menedżerów. Uzyskała certyfikaty Auditora Systemów ISO 22000, BRC FOOD, IFS, BRC GLOBAL STANDARD AND PACKAGING MATERIALS, GLOBAL GAP i FSSC 22000, co świadczy o głębokim zrozumieniu zagadnień związanych z jakością i bezpieczeństwem. Ponadto, ukończyła studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz WSB w Bydgoszczy, zdobywając tytuł Akademii Trenera Biznesu.

Dyplomowany Coach, Coach Kariery, specjalista w zakresie koordynowania komunikacji i współpracy z rynkami hiszpańskojęzycznymi.

Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe, doktor nauk humanistycznych w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Coachingu, akredytowane kursy Coachingu Kariery, Mindfulness (MBLC i CBLC). 18-letnie doświadczenie zawodowe rozpoczęła pracą naukową w Katedrze Stosunków Międzynarodowych toruńskiego UMK. Prowadziła badania związane z sytuacją społeczno-polityczną współczesnej Hiszpanii. Wiedzę i doświadczenie w zakresie kultury i społeczeństwa Hiszpanii wykorzystuje koordynując komunikację i współpracę między polskimi i hiszpańskojęzycznymi przedsiębiorcami z w branży IT (głównie Hiszpania i Meksyk). W swojej pracy dąży do budowania relacji opartej na klarowności i wzajemnym zrozumieniu, przyczyniając się do budowania długoterminowej i rentownej współpracy między stronami.

Trener Lean, problem solvingu oraz metod zarządzania jakością.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w różnych gałęziach branży serwisowej – tj. jakościowej, inżynieryjnej oraz operacyjnej kieruje się holistycznym spojrzeniem na wyzwania organizacji zarówno w kontekście potrzeb szkoleniowych jak i poszukiwania rozwiązań optymalizujących pracę przedsiębiorstwa czy poprawiających jakość.
Ma doświadczenie we współpracy z największymi gigantami branży elektronicznej t.j: Dell, HP czy Microsoft. Certyfikowany auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg. ISO 9001 oraz 14001, Systemu zarządzania BHP wg. ISO 45001, oraz Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. ISO 27001.
Na co dzień Program Manager odpowiedzialny za największe centrum naprawcze płyt głównych w Europie, zarządzający zespołem ponad 250 pracowników, strzelec sportowy, pasjonat rozwoju osobistego, a także królik doświadczalny własnych eksperymentów z dziedziny zarządzania czasem i zwiększania skuteczności.

Założcielka firmy, Coach ICF, Trener biznesu, konsultant Mindsonar, ekspert w zakresie L&D i Leadership.

Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Doradztwa Zawodowo-Personalnego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Produkcją, Coachingu i Akademii Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej  w Toruniu.  Swoje 24-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w Branży IT. W tym czasie, pracując z różnymi klientami, od zawsze tworzyła i usprawniała dla nich procesy oraz poprawiała wyniki operacyjne. Posiada rzetelną wiedzę i umiejętności, które przekłada na działanie zespołów, z którymi współpracuje. W swojej pracy zawsze dąży do optymalizacji działań i osiągania założonych celów strategicznych, przyczyniając się do rozwoju i zwiększania wyników finansowych firmy.  

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Kontakt

784 059 528

agnieszka.szczesna@gmail.com

Menu

Śledź nas